Eläkeläisten arkea

Uskonsodat ja talous

Ihmisen ominaisuuksiin kuuluu joukkoistua ja seurata jotakin virtausta. Ainakin uskonto ja politiikka ovat luoneet intohimoja kautta aikojen. Molemmat ovat joukkoistaneet ihmisiä niin voimakkaasti, että niiden vuoksi on pidetty palopuheita, murhattu ja sodittu. Niistä aiheutuneet intohimot ovat olleet suurimpia heti rakkauden jälkeen. Ihminen syntyy ilman sen suurempia intohimoja ja alussa tärkeimmät asiat ovat primitiivisiä tarpeita, kuten ruoka, juoma, lämpö ja valo.

Lapsen kasvaessa hän omaksuu vanhempiensa tapoja ja oppii matkimalla. Vasta suunnilleen murrosiässä lapsi alkaa ajatella itsenäisesti ja omaksua sellaisia intohimoja, joita vanhemmilla on. Koulussa tulee valintoja ja opetuksesta riippuen virtauksia, joihin lapsi saattaa samaistua. Yleensä lapsi omaksuu vanhempiensa uskonnon ja poliittisen suuntauksen. Poikkeuksia tietenkin on. Ympäristön poliittinen vaikutus ja vallitsevat suuntaukset saavat lapsen valitsemaan tiensä. Myös sosiaalinen viiteryhmä vaikuttaa tulevaan poliittiseen suuntaukseen.

Täysi-ikäiseksi tullessaan ihminen alkaa miettiä kriittisesti ympäröivää maailmaa ja joutuu viimeistään silloin valitsemaan puolensa. Kaveripiirillä on suuri vaikutus siihen, mihin suuntaukseen nuori kääntyy. Nämä omaksutut suuntaukset vaikuttavat myös taloudelliseen ajatteluun. Ne heijastuvat kansakuntien talouteen ja ovat vaikuttamassa myös Euroopan eri osien talouteen. Luterilainen ajattelutapa on lainkuuliainen ja heijastuu talouden hoitoon. Katolinen ajattelutapa on erilainen ja väljempi. Se johtaa helpommin vaikeuksiin. Ortodoksisen ajattelutavan luulisi olevan tiukempi, mutta Kreikan ja Venäjän esimerkit osoittavat, ettei näin ole. Anteeksiantamus on vallalla.

Myös sotiin vaikuttaa uskonto voimakkaasti. Paitsi, että on näkemysristiriitoja, on myös eturistiriitoja. Bysanttilainen ortodoksisuus eroaa alkuperäisestä ortodoksisuudesta. Valtioiden päämiesten ajattelutavassa heijastuu heidän uskontonsa. On lisäksi syntynyt radikalisotuneita ryhmittymiä, jotka saattavat olla yhden asian liikkeitä. Tällaisten liikkeiden käyttäytyminen on usein arvaamatonta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.